COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


JTI-CS-ECO> Ekoprojektowanie 0 otwarte tematy
JTI-CS-GRA> Zielony Samolot Regionalny 0 otwarte tematy
JTI-CS-GRC> Zielony Wiropłat 0 otwarte tematy
JTI-CS-SAGE> Zrównoważone i Ekologiczne Silniki 0 otwarte tematy
JTI-CS-SFWA> Inteligentny stałopłat 0 otwarte tematy
JTI-CS-SGO> Systemy dla Zielonych Operacji 0 otwarte tematy
Czyste Niebo stanowi publiczno prywatne partnerstwo między Komisją Europejską oraz podmiotami europejskiego przemysłu lotniczego, które zostało stworzone, aby przynieść znaczące zmiany w kwestii oddziaływania lotnictwa na środowisko.

Inicjatywa Czyste Niebo przyspieszy przełomowy rozwój technologiczny oraz skróci czas wprowadzania na rynek nowych i ekologicznych rozwiązań, dogłębnie przetestowanych, przyczyniając się tym samym do zacierania śladów, które pozostawia po sobie transport lotniczy (redukcja emisji spalin oraz redukcja poziomu hałasu, ale także kwestie zielonego cyklu życia), dla dobra przyszłych generacji.