COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


JTI-ENIAC.1> Motoryzacja i transport 0 otwarte tematy
JTI-ENIAC.2> Komunikacja i cyfrowy styl życia 0 otwarte tematy
JTI-ENIAC.3> Efektywność energetyczna 0 otwarte tematy
JTI-ENIAC.4> Zdrowie i starzejące się społeczeństwo 0 otwarte tematy
JTI-ENIAC.5> Ochrona i Bezpieczeństwo 0 otwarte tematy
JTI-ENIAC.6> Technologie projektowania 0 otwarte tematy
JTI-ENIAC.8> Sprzęt, materiały i produkcja 0 otwarte tematy
Wspólne Przedsięwzięcie ENIAC zostało utworzone w lutym 2008 roku, aby wdrażać Wspólną Inicjatywę Technologiczną Nanoelektronika – program badawczy, który miał na celu umożliwienie dalszej integracji i miniaturyzacji urządzeń oraz zwiększenie ich funkcjonalności.

Wspólne Przedsięwzięcie ENIAC stanowi publiczno – prywatne partnerstwo, łączące Komisję Europejską, państwa członkowskie oraz państwa stowarzyszone z AENEAS, stowarzyszenie reprezentujące działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoelektroniki (korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i uniwersytety) w Europie.

Koordynuje działania badawcze poprzez konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków, aby umożliwić dalszą integrację i miniaturyzację urządzeń oraz zwiększyć ich funkcjonalność, dostarczając w tym samym czasie nowe materiały, sprzęt i procesy, nowe architektury, innowacyjne procesy produkcyjne, nowe maskujące technologie projektowania, nowe opakowania oraz metody ‘systematyzacji’. Wszystko to będzie napędzało i będzie napędzane przez innowacyjne aplikacje dla nowych technologii w zakresie komunikacji, informatyki, transportu, opieki zdrowotnej, zarządzania energią i środowiskiem, ochrony i bezpieczeństwa oraz rozrywki.