COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


ENERGY.2.1> Fotowoltaika 0 otwarte tematy
ENERGY.2.3> Wiatr 0 otwarte tematy
ENERGY.2.4> Energia geotermalna 0 otwarte tematy
ENERGY.2.5> Skoncentrowana energia słoneczna 0 otwarte tematy
ENERGY.2.6> Ocean 0 otwarte tematy
Energy.2.7> Hydro 0 otwarte tematy
ENERGY.2.9> Zagadnienia przekrojowe 0 otwarte tematy
Badania, rozwój i demonstracja zintegrowanych technologii produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, dostosowane do różnych warunków regionalnych, gdzie widoczny jest wystarczający potencjał gospodarczy i technologiczny, celem zapewnienia środków na znaczne podniesienie udziału wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej w UE.

Aby osiągnąć planowane 20% udziału źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii w UE do roku 2020, badania powinny zwiększyć ogólną wydajność przetwarzania, efektywność kosztową, znacznie obniżyć koszty produkcji energii elektrycznej z miejscowych odnawialnych źródeł energii, w tym z części odpadów ulegających biodegradacji, zwiększyć niezawodność procesu i dalszą redukcję wpływu na środowisko oraz eliminować istniejące przeszkody.