IDEAS (POMYSŁY)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 7.510 Miliony €.
Granty dla Podstawowych Projektów Badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowej wiedzy w obrębie danego specyficznego obszaru.
Temat / Cel >ERC-2013-AdG Zaawansowany Grant ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) ( ERC Advanced Grant )


OPIS


Zaawansowane Dotacje mają na celu promocję znaczne postępy w pionierskich dziedzinach wiedzy, a także zachęcać do nowych linii produkcyjnych śledczej i nowych metod i technik, w tym niekonwencjonalnych metod i badań na styku określonych dyscyplin.

Wzajemnej oceny recenzja wniosków będzie zatem podkreślenie tych aspektów, w pełni zrozumieć, że takie badania ma profil high-gain/high-risk, tzn. jeśli sukces na łapówki będą bardzo istotne, ale nie jest wyższa niż zwykle ryzyko, że projekt badania nie całkowicie spełnia swoje cele.

Wnioskodawcy muszą posiadać uznane osiągnięcia osiągnięć badawczych, ocena, która będzie ważnym elementem oceny.

Zaawansowane Dotacje mogą mieć do maksymalnej wysokości 2.500.000 na okres 5 lat (proporcjonalnie do projektów krótszych). Jednak dodatkowo do 1.000.000 EUR, mogą być udostępnione do pokrycia kwalifikujących się z kosztami dla głównych badaczy poruszających się z
innego kraju UE lub kraju stowarzyszonym w wyniku otrzymania grantu ERC, i / lub na zakup głównych urządzeń i / lub dostęp do dużych obiektów.

 

ERC-2013-AdG
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 22/11/2012
Budżet konkursu: 662.000.000
Dzwoń
Tematy zawarte w...
Europejska Rada ds. Badań - Granty Zaawansowane

Zaawansowane Granty ERC (Europejska Rada ds. Badań) stanowią okazją dla ustatkowanych, innowacyjnych i aktywnych naukowców i uczonych do prowadzenia przełomowych, ryzykownych badań, które otwierają nowe kierunki w każdej dziedzinie, którą wybrali, niezależnie od narodowości, wieku czy aktualnej lokalizacji.

Poprzez przyznawanie dotacji na zasadach konkurencji, wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości, ERC stworzy jasne kryteria dotyczące jakości, które pomogą podnieść poziom wszystkich badań europejskich.

Bazując na wspomnianych sposobach, dotacje będą uzupełniać i dodawać wartości istniejącym strumieniom finansowania badań i inwestycji na szczeblu krajowym i europejskim.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet